ФОТОГРАМ САЛОН - MEЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ

коју приређује

Уметнички атеље Фотограм, Београд

 

Упутства и Пријавни лист:   српски PDF DOC

 

Учесници (статусни лист)


Изложба 2011 / Правила                                                                                                                                english hrvatski

slovenski македонски

 

бројач посета  brojac poseta

 

Примање радова је окончано.    Салон је затворен.    На реду је жирирање.

 

Услови учешћа

1. ОРГАНИЗАТОР. Уметнички атеље Фотограм, Београд, Србија.

2. УЧЕШЋЕ. Конкурс је отворен за све фотографе широм света. Спроводи се у складу са прописима:

 •  FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique = Међународни савез фотографске уметности, патронат 2011/048);
 • ФСС (Фото савез Србије, патронат 2011 / 06);
 • UPI  (United Phoitographers International -licenca). Изложба има подршку
 • НЦФ (Националног центра за фотографију) из Београда.

3. ТЕМЕ.

 • ) Путописна фотографија

 • (Б) Спорт

 • ) Слободна тема

Радови у све три теме могу бити монохромни и у боји.

4. БРОЈ И ВЕЛИЧИНА (ФОРМАТ) РАДОВА. Сваки учесник може да поднесе до 4 фотографије на сваку од наведних тема (до укупно 12 фотографија у 3 теме).

Радови се примају само у електронској форми.

Формат фајлова треба да буде само RGB JPEG. Димензија дуже стране слике треба да буде 1600 пиксела, а резолуција 300 dpi. Компресија фајла треба да буде између 7 и 10, с тим да меморијска величина фајла не пређе 650 килобајта.

5. ФИНАНСИЈСКО УЧЕШЋЕ (КОТИЗАЦИЈА)

Новчана уплата је обавезна за све који пошаљу своје радове на изложбу и јединствена је за све три теме.

Учесници из Србије уплату врше у динарима, на рачун бр. 160-338623-88 (Banca Intesa, Београд). За чланове Фото савеза Србије (ФСС) износ је 1.000 динара, а за нечланове 1.500 дин.

(За учеснике изван Србије котозација износи 15€ или 22$, в. пропозиције на енгл. језику). 

Радови аутора који не уплате котизацију, или је не приложе уз CD, сматраће се непотпуним, и неће бити показани жирију.

6. ИДЕНТИФИКАЦИЈА

Фолдер сваке фотографије треба да садржи следеће податке: Име аутора, назив фотографског дела (на једном од званичних језика FIAP), годину и место настанка рада. Радови мора да буду означени редним бројевима на исти начин као у пријави.

7. ЖИРИ. Радове ће оцењивати стручни жири у саставу:

 

Стеван Ристић, Hon. EFIAP, EFIAP, Hon. NCF, УЛУПУДС, председник жирија.

С. Р. (р. 1931), фотограф, фотографски писац (2 књиге), организатор фотографских активности, сакупљач докумената о српској фотографији друге половине 20. века. Активан у фотографији од 1950. до данас. Био секретар Фото-савеза Југославије од 1954. до 1989, кад je пензионисан. Дугогодишњи управник галерије "Салон фотографије (СФ)" у Београду (1962-1989). Више година деловао и као потпредседник FIAP. (више на...)


 

Бранислав Бркић, EFIAP/b, EsFIAP, МФ ФСС.

Б. Б. (р. 1960). Завршио Електротехнички факултет. Креативном фотографијом бави се од 1980. Учестовао на преко 300 изложаба и награђиван 120 пута. Одржао 10 самосталних изложаба (у Србији и Украјини). Члан фото-радионице "Арт натура арт" и председник Фото-савеза Србије.


 

Драгослав Мирковић, EFIAP, МФ ФСЈ/ФСС, УЛУПУДС;

Д. M. (р. 1946). Фотографије излаже од 1967. Запослен на Факултету примењених уметности, одсек фотографије, као стручни сарадник. Члан је Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) од 1991. Излагао, и награђиван, на заједничким изложбама у Аустралији, Белгији, Бразилу, Чешкој, Француској, Индији, Италији, Кини, Русији, Сингапуру, Словачкој, Сри Ланки, Шпанији, Турској,  и др.


 

Горан Малић, AFIAP, МФ ФСЈ/ФСС, NCF, УЛУПУДС.

Г. М. (р. 1947) фотограф-уметник и историчар српске фотографије. Аутор више самосталних изложaбa фотографије, седам књига и већег броја студијских и кустоских пројеката, проблемских или монографско-биографских, опште и српске фотографске историје XIX и XX века. (више на...)

(У случају изједначеног броја гласова, председник жирија пресуђује).

Делегат ФСС-а је Божидар Витас, AFIAP, КМФ ФСС.

8. НАГРАДЕ. Жири ће доделити следеће награде:

 • ) Путописна фотографија: FIAP - златна медаља, ФСС - сребрна, бронзана медаља, медаља UPI, и 5 похвала (2 траке FIAP, и 3 похвале Фотограм-салона);

 • (Б) Спорт: FIAP - златна медаља, ФСС - сребрна, бронзана медаља, медаља UPI, и 5 похвала (2 траке FIAP, и 3 похвале Фотограм-салона);

 • ) Слободна тема: FIAP - златна медаља, ФСС - сребрна, бронзана медаља, медаља UPI, и 5 похвала (2 траке FIAP, и 3 похвале Фотограм-салона).

 • Посебна награда (FIAP-значка) за ауторa са највећим бројем бодова на изложби.

 

FIAP златна

FIAP трака

FIAP значка

 

ФСС златна

медаља UPI


9. ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПРОМОЦИЈА И АРХИВА ИЗЛОЖБЕ

 • а) Изабране и награђене фотографије биће репродуковне у каталогу, без плаћања надокнаде ауторима. Сваки аутор који је уплатио котизацију добиће примерак каталога изложбе на адресу коју је навео у пријави радова. Све фотографије које буду изложене остају у архиви салона.

б) Неке од изабраних фотографија биће одштампане на промотивном материјалу изложбе, нпр. на позивници (у форми разгледнице) за отварање изложбе и пратећих манифестација салона; на постеру или на информацији за новинаре. Сви поменути видови објава фотографија биће некомерцијалне вредности и једина им је сврха да подстичу промоцију изложбе. Сваки аутор чији рад буде репродукован на промотивном материјалу добиће промерке за своју документацију. Други видови обештећења неће се признати.

10. ДОПРИНОС ИСТОРИЈИ ФОТОГРАФИЈЕ - ПОДСТИЦАЈ ТЕОРИЈСКИМ ПРОУЧАВАЊИМА

 • а) Фотографија је културна делатност али и историјско сведочанство. Организатор апелује на учеснике да наведу тачну годину и место настанка рада. То није од користи само за ауторе, него и за достојанство наше струке и проучавања фотографије у целини.

  б) Организатор ће користити сликовне примере са изложбе да кроз предавања и критички коментарисане пројекције подстиче теоријско проучавање појединих области фотографије. Такође, организатор намерава да сваке 4 године, на основу материјала са претходних изложаба, објави тематски каталог изабраних радова уз пригодне теоријске студијске текстове, у сврху афирмације салона и подизања ликовне културе појединих тема у фотографији.

  в) Сваки аутор чије дело буде коришћено или репродуковано у каталогу, као и у избору под бр. 9 и 10 добиће примерке тих публикација, на адресу коју је навео у пријави радова. Морална ауторска права у смислу исправног пописивања аутора на штампаним делима биће у потпуности поштована.

11. КАЛЕНДАР ИЗЛОЖБЕ

   Последњи дан за пријем радова

   9. мај 2011.

   Седница жирија (најкасније до)

   23. мај 2011.

   Обавештавање аутора о резултатима вредновања (најкасније до)

www.fotogram.in.rs/salon/salon-sr.htm

   2. јун 2011.

   Отварање изложбе у Свечаном салону
   Главне железничке станице у Београду  

   25. јуни 2011.
   Затварање изложбе    9. јули 2011.

   Достављање каталога и награда ауторима (најкасније до)

   8. август 2011.

12. ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА. Радови се могу слати на два начина:

 • а) на компакт-диску (CD), заједно са пријавом и копијом уплатнице (или котизацијом), редовном поштом на адресу:
  Уметнички атеље Фотограм (c/o Горан Малић), Радничка 36/ ст. 49, (ПАК 173323), 11030 Београд, Србија;
  (ПАК = Поштански Адресни Код)
 • б) електронском поштом на адресу: fotogram.salon@fotogram.in.rs (резервна адреса: fotogram@open.telekom.rs ).

Ради брже проточности електронске поште пожељно је да се у једној поруци не шаљу више од четири фотографије (фајла).

Радови који немају уредно попуњену пријаву неће бити узети у разматрање. 

13. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ. Сва ауторска права над својим делима задржава аутор. Организатор не може преузети одговорност за било какву штету CD-а која настане у транспорту.
Контакти: Тел.
(011) 354 8655;
електронска пошта: fotogram.salon@fotogram.in.rs (резервна адреса: fotogram@open.telekom.rs ).

Сва друга обавештења у току организовања и трајања салона биће објављена на веб-адреси: www.fotogram.in.rs/salon/salon-sr.htm

 

Секретар салона: Лидија Малић, E-пошта: fotogram.lm@gmail.com

14. ПРЕДСЕДНИК САЛОНА Горан Малић, уметник и историчар фотографије, AFIAP, ФСС, УЛУПУДС, НЦФ, Београд, Србија. fotogram@open.telekom.rs

 

Упутства и Пријавни лист:   српски PDF DOC 


home